Thanh toán | edenhotelbmt.com.vn

THÔNG TIN THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

BIDV

Công ty TNHH XD cầu đường Tây Nguyên
Số tài khoản : 6311 00000 19430
Ngân hàng : BIDV Đắk Lắk

 

 

vietcombank

Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Minh Huyền

Số tài khoản : 0231 000 429 607

Ngân hàng VietComBank Đắk Lắk